به‌طور خاص می‌دانم که طی فصل چهارم سریال ما چیزهای بزرگ و فوق‌العاده‌ای را از گذشته هاپر برایتان آشکار خواهیم کرد که درواقع قبلا هیچ‌وقت راجع به آن‌ها با شما صحبت نکردیم. ...

بسیاری از افرادی که خانواده ی آن ها در بالیوود بازیگر هستند و خود نیز به این حرفه مشغولند، در زندگی شخصی خود با برچسب های نامناسبی مورد قضاوت قرار می گیرند. آبیشک باچان یکی از آن هاست زیرا پدرش ...

نقد و بررسی فیلم Rebecca : فیلمی که شما را تا استخوان سرد خواهد کرد ...